Masz nadpłatę podatku? Dowiedz się co zrobić w takim przypadku

Podatnik, który w poprzednim roku otrzymywał przychody, ma obowiązek rozliczenia ich w zeznaniu podatkowym. Dzięki temu może sprawdzić, czy zaliczka na podatek dochodowy była zbyt wysoka, a także jak wygląda bilans finansowy poprzedniego roku. Praktycznie każdy podatnik liczy na to, że otrzyma zwrot podatku, ponieważ są to pieniądze, które można ponownie zainwestować czy wydać. Aby to sprawdzić, należy wypełnić formularz zgodny ze swoją sytuacją ekonomiczną, co oznacza że dla pracowników jest przygotowany PIT-37, a dla przedsiębiorców PIT-36. Ułatwieniem jest na pewno program PIT, dostępny w internecie, w którym rozliczeń dokonuje się o wiele szybciej. System sam wylicza podatek należny i tym samym wiadomo, ile Urząd Skarbowy ma oddać podatnikowi. Składając dokumenty bezpośrednio w Urzędzie, czas oczekiwania na pieniądze wynosi 90 dni, natomiast wersja elektroniczna wysłana do 30 kwietnia zapewnia zwrot podatku w ciągu 45 dni.
W formularzu PIT znajduje się specjalna rubryka, w której należy wpisać numer konta bankowego, na który Urząd Skarbowy ma przelać należny podatek. To bardzo ułatwia całą procedurę, szczególnie wtedy, kiedy są to pieniądze w wysokości kilku tysięcy złotych. Zdarza się, że podatnik nie posiada konta bankowego i wówczas należy powiadomić Urząd Skarbowy o tym, a należne pieniądze zostaną przekazane za pomocą poczty. W Polsce przynosi je listonosz pod wskazany w formularzu podatkowym adres. Dla niektórych osób zwrot podatku jest dosyć ważną kwestią, ponieważ są to dodatkowe pieniądze. Firma może je ponownie wydać na swoje potrzeby biznesowe, natomiast rodzina zazwyczaj zaspokaja bieżące potrzeby rodzinne. Nie ma żadnych limitów finansowych dotyczących zwrotu podatku, ponieważ to wszystko zależy od wyliczeń w zeznaniu podatkowym. Wpływa na to suma przychodów, koszty, odliczenia, ulgi, a także wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Najważniejsze jest to, aby zeznanie podatkowe złożyć w terminie, czyli do 30 kwietnia. Im szybciej zostanie ono sprawdzone, tym lepiej, ponieważ pieniądze w szybszym terminie znajdą się na koncie podatnika. Maksymalny czas, jaki ma Urząd Skarbowy, wynosi 90 dni od momentu złożenia zeznania podatkowego, nawet jeśli podatnik spóźni się ze złożeniem rozliczenia. Przedsiębiorcy mogą rozliczać się już w styczniu, natomiast pracownicy muszą czekać maksymalnie do końca lutego na PIT-11, w którym pracodawca podsumowuje ich wszystkie przychody oraz koszty. Dopiero wtedy mogą przenieść dane do formularza PIT-37 i sprawdzić wysokość ewentualnego podatku do zwrotu.

W Polsce podatki rozliczane są w złotych polskich, stąd też zwrot podatku następuje tylko w walucie polskiej, na polskie konto bankowe. Warto je wcześniej założyć, jeśli jest przypuszczenie, że będzie zwrot podatku, aby Urząd Skarbowy miał ułatwione zadanie. W zeznaniu podatkowym bardzo łatwo sprawdzić, która rubryka i jaka kwota jest zwrotem podatku, ponieważ jest to łatwo wyjaśnione. Należy zwrócić uwagę na pola podatek należny i podatek naliczony, gdyż jedno z nich mówi o zapłacie podatku do Urzędu Skarbowego, a drugie o zwrocie. Aby mieć pewność, że pieniądze trafią na konto bankowe trzeba zwrócić uwagę na pole nadpłata w części C formularza PIT-37 oraz w części M formularza PIT-36 dla przedsiębiorców. Są to rubryki pokazujące faktyczną wartość, jaką Urząd Skarbowy przeleje na konto bankowe podatnika i jest to już kwota netto. W kasie Urzędu Skarbowego można jedynie zapłacić podatek, który został wyliczony, natomiast do zwrotu podatku potrzebne jest konto bankowe lub też adres zamieszkania, pod który listonosz przyniesie pieniądze. Na konto bankowe to księgowy Urzędu Skarbowego przelewa pieniądze informując podatnika, że jest to zwrot podatku za poprzedni rok. Można to sprawdzić na wyciągu bankowym, który co miesiąc zostaje udostępniony przez bank. Zdarza się, że składając korektę, również nastąpi zwrot podatku, wówczas terminy podatkowe także obowiązują. Urząd Skarbowy w tej sytuacji ma również 90 dni, aby przelać pieniądze na konto podatnika.