Sprzedałeś auto? Sprawdź jaki podatek musisz zapłacić od sprzedaży samochodu

W sytuacji, gdy sprzedajemy samochód, automatycznie powstaje dochód. Zgodnie z polskimi przepisami może on być objęty opodatkowaniem dochodowym od osób fizycznych po stronie zbywcy. Obowiązek płacenia tego typu daniny nie występuje, jeśli właściciel pojazdu sprzedaje go w okresie do 6 miesięcy od czasu, gdy go zakupił. Okres ten liczy się od końca miesiąca, w którym zakupiono dany samochód. W poniższym artykule doradzamy, jaki podatek należy zapłacić po sprzedaży samochodu.

Szybka sprzedaż auta – konsekwencje podatkowe

Jeśli dość szybko zdecydujemy się na sprzedaż zakupionego auta, będzie to za sobą niosło określone skutki podatkowe. W tym miejscu należy dodać, że nawet, gdy zawierając transakcję sprzedaży właściciel samochodu zarobił niewiele albo nic, i tak jest zobowiązany do tego, by rozliczyć się ze swoim urzędem skarbowym. Rozliczenie dotyczyć będzie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Rozliczenie wykonuje się na druku podatkowym deklaracji PIT. Należy ją złożyć maksymalnie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. W tym samym terminie należy również uiścić stosowną opłatę.

Rozliczenie podatku od sprzedaży samochodu przed upływem sześciu miesięcy – instrukcja

Sprzedając samochód przed upływem sześciu miesięcy, musimy w dokumencie PIT-36 w pozycji zatytułowanej „Dochody i straty” w punkcie 8. „inne źródła” wpisać kwotę, na którą opiewała umowa sprzedaży. PIT-36 to typ dokumentu, który dedykowany jest tym podatnikom, którzy w zeszłym roku podatkowym otrzymywali dochody bez udziału płatnika. Były one opodatkowane następującą skalą podatkową: 18 oraz 32 procent. W sytuacji, gdy do tej pory podatnik rozliczał się co roku za pomocą druku PIT-37 przeznaczonego dla osób opodatkowanych weług skali podatkowych uzyskujących dochody z udziałem płatnika, wówczas wybiera PIT-36 – tam wypisuje swoje przychody oraz koszty ich uzyskania. Nie można składać jednocześnie zeznania PIT-36 oraz PIT-37. Warto wiedzieć, że podstawa opodatkowania w obu deklaracjach: PIT-37 oraz PIT-36 to dochód podatnika – róznica między osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania. W ten sam sposób należy obliczać podatek dochodowy za sprzedaż samochodu przed upływem sześciu miesięcy. Zgodnie z polskim prawem należy postępować w następujący sposób: od ceny, po której został sprzedany samochód, trzeba odjąć koszt jego uprzedniego zakupu. Oprócz tego należy również odjąć wszystkie udokumentowane w jakikolwiek sposób wydatki związane z eksploatacją samochodu. Wśród takich wydatków można wymienić na przykład kupno części zamiennych, tuning bądź modernizację. Należy pamiętać, że nawet gdy po odliczeniu wszystkich kosztów podstawa opodatkowania będzie wynosiła zero złotych, należy ten fakt zamieścić w deklaracji PIT-36.

Sprzedaż samochodu ze stratą

Załóżmy, że zakupiliśmy samochód za 15 tysięcy złotych, a po trzech miesiącach decydujemy się go sprzedać za cenę 10 tysięcy. Nawet, gdy sprzedaż auta jest związane ze stratą, należy rozliczyć się z urzędem skarbowym w deklaracji PIT-36. Oczywiście ci kierowcy, którzy stracili na zawartej transakcji sprzedaży, nie muszą płacić podatku. Oprócz tego wskazana w deklaracji PIT-36 strata może być odliczona od przychodu (tylko ze sprzedaży pojazdu) przez okres pięciu kolejnych lat. 

Kiedy nie płaci się podatku od sprzedaży samochodu?

Aby nie płacić podatku w związku ze sprzedażą samochodu, należy spełnić jeden prosty warunek. Musi on być sprzedany w terminie późniejszym niż pół roku od dnia, w którym właściciel zakupił samochód. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Podatek od sprzedaży samochodu nie będzie naliczany, gdy upłynie okres sześciu miesięcy od czasu, gdy został on zakupiony przez pierwszego właściciela. 

Co grozi za nierozliczenie się z urzędem skarbowym ze sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu w okresie do sześciu miesięcy od daty jego zakupu związana jest z nieuchronnymi konsekwencjami prawnymi, a mianowicie z obowiązkiem zapłacenia podatku. Tym obowiązkiem objęci są wszyscy podatnicy. Nie istnieją od tej reguły żadne wyjątki. Podatnicy, którzy będą próbowali uchylać się od wykonania tego obowiązku, muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Urząd skarbowy może na nieuczciwych podatników naliczyć grzywnę w wysokości od 168 złotych do nawet 33 600 złotych. Z tego względu nie warto pomijać kwestii sprzedaży samochodu w deklaracji podatkowej.